Deklaracja online

Deklaracja członkowska online

    Dane osobowe

    *Zastrzega się, że niniejsza deklaracja nie jest równoznaczna z ustanowieniem członkostwa w ww. Stowarzyszeniu, a jedynie stanowi wnioseko przyjęcie do Stowarzyszenia, który winien być zaakceptowany przez jego zarząd i przyjęty przez Walne Zebranie jego członków.**Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż nasze stowarzyszenie dba o ochronę Pani/Pana prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zapewniając m.in. odpowiedni poziom bezpieczeństwadanych, oraz umożliwiając osobom, których dane przetwarza wykonywanie swoich praw. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre, ul. Kokosowa 15/2, 65-120 Zielona Góra. Oświadczamy, że dane nie będą przekazane do państwa trzeciego. Będą one dostępne członkom i organom Stowarzyszenia The Droshkoov Theatre oraz jego sympatykom i uczestnikom przedsięwzięć, organizowanych przez ww. stowarzyszenie. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami skontaktować przez adresy e-mail:sekretarz@stdt.ploraz zarzad@stdt.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej ww. stowarzyszenia w ogólnodostępnej zakładce „www.stdt.pl/rodo”. W przypadku braku lub ustania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać, wcześniej udzieloną, zgodę na przetworzenie danych osobowych.