Kultura bez barier

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Euroregionu ze środków Fundusz Małych Projektów (FMP) Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr w wysokości 11 918,70 euro – 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 14 022,00 euro na realizację projektu pn.: 

„Kultura bez barier – transgraniczna prezentacja dziedzictwa kulturalno – rozrywkowego” 

Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Slubfurt e.V z Frankfurtu nad Odrą. Oba stowarzyszenia połączyły siły, chęci oraz kreatywność by stworzyć wspólnie powyższy projekt.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju oraz pogłębianie współpracy w zakresie działań kulturalnych pomiędzy Stowarzyszeniem The Droshkoov Theatre, a Slubfurt e.V oraz wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywania mentalnych, językowych i kulturalnych barier pomiędzy ludźmi tworzącymi oba podmioty. Przedmiotowy projekt ma za zadanie zwiększyć rozpoznawalność kultury, w tym głównie muzyki rozrywkowej i sztuki performatywnej po obu stronach granicy oraz podnieść znajomość wypracowanych przez lata utworów / dzieł u obu partnerów.

Projekt realizowany będzie zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, będzie obejmował realizację dwóch warsztatów merytorycznych oraz imprezy głównej.


W ramach warsztatów merytorycznych będziemy rozmawiać o najbardziej znanych przedstawicielach muzyki rozrywkowej, sztuki kabaretowej i perfomatywnej obu krajów. Treści poruszane podczas warsztatów będą ukierunkowane także na fachowe, branżowe zagadnienia z dziedziny muzyki rozrywkowej. Całość ma
pozwolić na stworzenie w trakcie warsztatów wspólnego systemu informacji i promocji o wydarzeniach kulturalnych, które będą realizowane po obu stronach granicy.

 

Udział w wydarzeniach wezmą osoby tworzące obie organizacje oraz osoby ściśle z nimi współpracujące, w tym młodzież polska i niemiecka. W trakcie imprezy głównej, na wynajętej na te potrzeby scenie, przy profesjonalnym oświetleniu i nagłośnieniu zostaną zaprezentowane:

  1. Materiały informacyjne opracowane na etapie warsztatów merytorycznych – przedstawione przez prelegentów z Polski i Niemiec.
  2. Wspólny system informacji i promocji o wydarzeniach kulturalnych realizowanych po stronie polskiej i niemieckiej.
  3. Występ polskiej amatorskiej grupy artystycznej, której członkowie wcielą się w artystów sceny niemieckiej (odwzorowując ich wokalnie, ruchowo i wizualnie).
  4. Występ niemieckiej amatorskiej grupy artystycznej, której członkowie wcielą się w artystów sceny polskiej (odwzorowując ich wokalnie, ruchowo i wizualnie).

Całość imprezy zwieńczy wręczenie uczestnikom okolicznościowych upominków, pamiątek oraz wspólny poczęstunek.

Okres realizacji projektu 01.07.2021r. do 30.06.2022 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska (Województwo Lubuskie) 2014-2020, w ramach Fundusz Małych Projektów (FMP) Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.