EWT

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej ze środków Fundusz Małych Projektów (FMP) Euroregionu Nysa- Sprewa-Bóbr w wysokości 12 650,55 euro – 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast całkowita wartość projektu wynosi  14 883,00 euro na realizację projektu pn.: 

„Kultura „w” i „po” czasach pandemii – polsko – niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie realizowania działań kulturalno – rozrywkowych w dobie epidemicznych obostrzeń”

Projekt realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Slubfurt e.V z Frankfurtu nad Odrą. Oba stowarzyszenia połączyły siły, chęci oraz kreatywność by stworzyć  wspólnie powyższy projekt.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju oraz pogłębianie współpracy w zakresie działań kulturalnych pomiędzy Stowarzyszeniem The Droshkoov Theatre, a Slubfurt e.V oraz  wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywania mentalnych, językowych i kulturalnych barier pomiędzy ludźmi tworzącymi oba podmioty. Przedmiotowy projekt ma przybliżyć sposób radzenia sobie z kreowaniem działań kulturalnych w dobie pandemii, jak również ma dać wspólną odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby w przyszłości zminimalizować negatywne skutki reżimu sanitarnego do niezbędnego minimum.

Projekt realizowany będzie zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W ramach współpracy zostaną przeprowadzone dwa warsztaty oraz konferencja podsumowująca projekt.

W ramach warsztatów merytorycznych będziemy rozmawiać o doświadczeniach, jakie przyniosła pandemia w obszarze kultury: jak wyglądała wtedy kultura, jakie były obostrzenia, jak społeczeństwo i branża radziły sobie z dostępem do kultury, jak funkcjonowała kultura on-line i inne. Zastanowimy się, co kryzys pokazał w kulturze, jakie są zagrożenia chwili bieżącej, jak powinniśmy dbać o to, co jest zagrożone i ostatecznie, jakie będą możliwe scenariusze przyszłości kulturalnej – główne kierunki działań oraz innowacyjne rozwiązania.

W wyniku transgranicznych rozmów, przemyśleń oraz doświadczeń powstanie publikacja, która zostanie zaprezentowana podczas konferencji w Zielonej Górze, będącej punktem kulminacyjnym projektu.  

Udział w wydarzeniach wezmą osoby tworzące obie organizacje oraz osoby ściśle z nimi współpracujące, w tym młodzież polska i niemiecka. W trakcie wydarzenia, na wynajętej na te potrzeby scenie, przy profesjonalnym oświetleniu i nagłośnieniu zostaną zaprezentowane:

    1. Publikacja, będąca wynikiem prac warsztatowych, podsumowująca całość zebranych informacji.
    2. Wyniki prac wygenerowanych podczas warsztatów – przedstawione przez prelegentów z Polski i Niemiec.
    3. Występ amatorskiego zespołu muzycznego (The Droshkoov Theatre).
    4. Warsztaty taneczne/ lub teatralne (Stowarzyszenie Slubfurt e.V.).

Całość konferencji zwieńczy wręczenie uczestnikom okolicznościowych upominków, pamiątek.

Okres realizacji projektu 01.07.2021r. do 30.09.2021r
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska (Województwo Lubuskie) 2014-2020, w ramach Fundusz Małych Projektów (FMP) Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 

Broszura informacyjna

E-book